ประชุมสรุปผลการจัดโครงการ ASEAN Leadership 2017

เผยแพร่เมื่อ 20-03-2017 ผู้ชม 112

วันนี้ (20 มีนาคม 2560) รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมสรุปผลการจัดโครงการ ASEAN Leadership 2017 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ในการนี้ คณะทำงานโครงการ ASEAN Leadership 2017 ได้เข้าร่วมประชุมสรุปผลการจัดโครงการฯ พร้อมให้ข้อเสนอแนะสำหรับดำเนินโครงการในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โอกาสนี้ งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านอย่างสูงอีกครั้ง มา ณ โอกาสนี้ด้วย

วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวสาร ต่างประเทศ การศึกษา ประเทศไทย

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=63&lang=TH