มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เยือน UniKL สร้างความร่วมมือฯ ต่อเนื่องสู่ปีที่ 3

เผยแพร่เมื่อ 08-05-2017 ผู้ชม 249

วันนี้ (8 พฤษภาคม 2560) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตต์ บุตรพลอย คณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในนามตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร และงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อสานต่อความร่วมมือทางวิชาการและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาวิทยาลัยก้าวสู่ปีที่ 3

โดยในครั้่งนี้ มีนักศึกษามหาวิทยาล้ยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 22 คน เดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2560 นี้

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุต์ บุตรพลอยและงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ยังได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตกับ Prof. Dato' Dr. Mazliham Mohd Su'ud อธิการบดีมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ โดยท่านอธิการบดี UniKL ได้กล่าวชื่นชมนักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรที่ได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ไม่เฉพาะด้านการเรียน แต่ยังเป็นทูตวัฒนธรรมในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษา UniKL และนักศึกษาจากประเทศอื่นๆ ด้วย ทั้งนี้ หวังว่าทั้งสองมหาวิทยาลัยจะดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างกันอย่างต่อเนื่องและมีความแนบแน่นยิ่งขึ้นไป

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตต์ บุตรพลอย ยังได้เข้าพบ Prof. Dr. Shahrulniza Musa คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (UniKL MIIT) รวมทั้งคณาจารย์ในคณะ MIIT ซึ่งทั้งสองคณะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนความร่วมมือในอนาคต เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร งานวิจัยร่วม และกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

ในการนี้ Prof. Dato' Dr. Mazliham Mohd Su'ud อธิการบดีมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ยังได้นำคณะร่วมหารือกับกองกิจการนักศึกษา และงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ในการจัดกิจกรรมความเป็นนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ โดยเชิญมหาวิทยาลัยคู่แลกเปลี่ยนจากแต่ละประเทศเข้าร่วม ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจาก 6 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ เดนมาร์ก มาเลเซีย อิตาลี อินโดนีเซีย และประเทศไทย รวมนักศึกษาทั้งสิ้นกว่า 300 คน นอกจากนี้ อธิการบดี UniKL ยังสนใจให้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งร่วมกันด้วย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาและบุคลากรของทั้งสองมหาวิทยาลัยด้วย ทั้งนี้จะได้หารือในรายละเอียดกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป ขณะเดียวกัน คณะ มรภ. กพ. ยังได้พบและพูดคุยกับนักศึกษา UniKL ที่มีกำหนดการจะเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ มรภ. กพ. ในเดือนสิงหาคม 2560 นี้ จำนวน 4 คน ด้วย

Tags : วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวสาร ต่างประเทศ การศึกษา ประเทศไทย

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=68