โครงการค่ายวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและอาเซียน

เผยแพร่เมื่อ 22-05-2017 ผู้ชม 73

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรจัดโครงการค่ายวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและอาเซียน ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

โดยมีนักเรียนในเขตรับผิดชอบของ อบต. ไตรตรึงษ์ เข้าร่วมกิจกรรมรวม 64 คน จาก 4 โรงเรียน ซึ่งการจัดกิจกรรมข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ความรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นตน ขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมอื่นในอาเซียน

Tags : วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวสาร ต่างประเทศ การศึกษา ประเทศไทย

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=69