ร่วมนิทรรศการการศึกษานานาชาติ (the Thirteenth Yunnan International Education Exhibition 2017)

เผยแพร่เมื่อ 22-06-2017 ผู้ชม 96

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเข้าร่วมนิทรรศการการศึกษานานาชาติ (the Thirteenth Yunnan International Education Exhibition 2017) ณ เมืองคุนหมิง และเมือง Yuxi ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันทีื 22-29 มิถุนายน 2560 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ครองแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์วิยุดา ทิพย์วิเศษ อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมด้วยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน

โดยนิทรรศการประกอบด้วยมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศรวมกว่า 144 มหาวิทยาลัยเข้าร่วม มีนักศึกษาและผู้ปกครองสนใจเข้าเยี่ยมชมบูทและสอบถามรายละเอียดการศึกษาเป็นจำนวนมาก โดยสาขาวิชาที่นักศึกษาสนใจได้แก่ สาขาภาษาไทย การจัดการ วิจิตรศิลป์ ตลอดจนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ทั้งนี้ การเข้าร่วมนิทรรศการการศึกษาในครั้งนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์มหาิวทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ และในระดับนานาชาติ รวมถึง สร้างความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นสากลในสาขาที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญด้วย

นอกจากนี้ คณะยังได้เข้าพบหารือกับอาจารย์ผู้สอน ณ วิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน เกี่ยวกับการเดินทางมาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งทั้งสองมหาวิทยาลัยได้มีการลงนามความร่วมมือโครงการ 2+2 ไปเรียบร้อยแล้ว โดยทั้งสองฝ่ายต่างให้ความเชื่อมั่นและประสานการจัดส่งนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนที่ต่อเนื่องและมีคุณภาพแก่นักศึกษา ซึ่งภายหลังการพูดคุย อาจารย์ผู้สอนได้มีความเชือมั่นในการดำเนินโครงการความร่วมมือภายใต้ MOU มากขึ้น และยืนยันที่จะร่วมมือดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป

Tags : วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวสาร ต่างประเทศ การศึกษา ประเทศไทย

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=71