กิจกรรมวันไหว้ครู ซึ่งจัดโดยโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 13-07-2017 ผู้ชม 85

13 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ซึ่งจัดโดยโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งถือเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงคุณครูอาจารย์ผู้ประสิทธิความรู้แก่นักศึกษา ซึ่งทำให้นักศึกษาจีนที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาภาษาไทย ได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงามมากขึ้น

KPRU Chinese students in Thai Language Program attended the Teacher's Day at Faculty of Humanities and Social Science on July 13, 2017.

Tags : วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวสาร ต่างประเทศ การศึกษา ประเทศไทย

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=72