เครื่องประดับชาวเขา

นายสิทธิชัย แซ่เติ๋น / เครื่องประดับชาวเขา ที่สืบต่อกันมา กลายเป็นอาชีพหลักของครอบครัว

หมู่ 9 บ้านคลองเตย ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร