โอทอปแฮนเมด

นางสาวสุดารัตน์ สมสะอาด / สินค้าชุมชน, ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและชุมชนนวัตวิถี

หมู่ 8 บ้านแม่พืช (แปลงสี่) ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร