สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ

นายประสิทธิ์ ทองใบ และ นายยุทธนา สว่างสุวรรณ

หมู่ 4 บ้านปากคลองลาน ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร