ถักเชือกเทียน

นายเอกพจน์ ปานจันทร์ / เชือกเทียนใช้สำหรับคล้องพระ

หมู่ 10 บ้านทะเลพัฒนา ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร