ท่องเที่ยวหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก

ผู้ช่วยวา / หมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก

หมู่ 18 บ้านกระเหรี่ยงน้ำตก ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร