โครงการสานตะกร้าพลาสติก

นางบุปผา พอขุดทด และ นางอัมพร มงขุนทด / ผลิตภัณฑ์ชุมทำจากพลาสติก

หมู่ 21 บ้านทุ่งแก้วนาขวัญ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร