ข้าวแต๋นน้ำแตงโม

นางวรวิมล ทับทิมโต / ขนมโบราณจากสีสันของดอกไม้ตามธรรมชาติ

หมู่ 21 บ้านทุ่งแก้วนาขวัญ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร