KPRU International Smart Camp 2nd


Kamphaeng Phet Rajabhat University

KPRU International Smart Camp 2nd รับสมัครนักเรียนตั้้งแต่อายุ 8 ขวบ - 15 ปี
จัดกิจกรรม วันเสาร์ที่ 28 - วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ค่าธรรมเนียม 2 วัน 700 บาท (อาหารกลางวัน อาหารว่าง วัสดุอุปกรณ์ และเกียรติบัตร) * ชำระเงินในวันแรก
สอบถามข้อมูลได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คุณชฎาพร โทร 063-361-9542

KPRU International Smart Camp 2nd

ไม่มีการรับสมัคร