วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


https://iraa.kpru.ac.th/ap/register-asean-leadership/

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

Actions, Creative, Together


วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 International Relations & ASEAN Affairs

เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 

69 M. 1 Nakorn Chum, Muang, Kamphaeng Phet 62000
โทรศัพท์/Tel. 055-706-627


Email. kpruinter2015@gmail.com