วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


https://iraa.kpru.ac.th/ap/register-asean-leadership/

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

KPRU จะเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนและเป็นสถาบันที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของภูมิภาคและในระดับโลก


วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 
โทรศัพท์ 055-706-627
Email. kpruinter2015@gmail.com