วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ASEAN Leadership 2018


https://iraa.kpru.ac.th/ap/register-asean-leadership/